Menu Close

SKILMÁLAR LEIGA

Verð

 • Vika með tjaldvagn kr. 69.000.-
 • Vika með hjólhýsi kr. 195.000,- (lágmark 6 dagar)

Leigutími tjaldvagna er sjö dagar/sex nætur

 • Vagnarnir leigjast frá fimmtudegi til miðvikudags.
 • Vagnarnir eru afhendir frá kl. 12.00 – 17.00 á fimmtudögum.
 • Vögnunum á að skila fyrir kl. 16.00 á miðvikudögum (það má skila fyrr).
 • Leigutaki kaupir tryggingu á kr. 7.900 vegna sjálfsábyrgðar á kaskótryggingu.
 • Kreditkortanúmer til tryggingar á skemmdum sem leigutaki kann að valda og tryggingar bæta ekki af einhverjum ástæðum.

  Tjaldvagninn/ Ferðavagninn skal sóttur að Víkurhvarf 6  á fimmtudögum milli kl. 12:00 og 17:00, og skal honum skilað á sama stað HREINUM á miðvikudögum fyrir kl. 16:00 (einnig er hægt að skila vögnum á mánu- og þriðjudögum á opnunartíma.) 

  VAGNINUM SKAL SKILAÐ HREINUM Á RÉTTUM SKILATÍMA

  ANNARS REIKNAST ÞRIFAGJALD KR. 19.900 kr

 • Óheimilt er með öllu að skilja vagnin eftir við aðstöðu leigusala á öðrum tíma en á auglýstum opnunartíma.

 • Tekið er sérstaklega fram að staðsetnigarbúnaður er í leiguvagninum.

 • Ferðavagninn er leigður með aukabúnaði (Leigutaki þarf sjálfur að sjá um að fylla gas á kútinn). Leigutaki þarf að leggja til sængur/svefnpoka og annan almennan útilegubúnað.
 • Leigutaki ber ábyrgð á vagninum og búnaði hans, og skuldbindur leigutaki sig til að bæta það tjón sem verða kann á vagnium á meðan á leigutíma stendur. Ábyrgð leigutaka fellur ekki niður fyrr en leigusali hefur móttekið vagninn á umsömdum skilatíma.
 • Leigutaki þarf að framvísa greiðslukorti hjá Víkuverk ehf. sem tryggingu komi til þess að vagninn skemmist í umsjá leigutaka.
 • Leigutaki skuldbindur sig til að ganga vel um vagninn og skila honum HREINUM á umsömdum stað og tíma. Sé vagninum ekki skilað hreinum skal leigutaki greiða þrifagjald kr. 19.900.-
 • Óheimilt er að aka með ferðavagninn um vegleysur, óbrúaðar ár, vegtroðninga, snjóskafla, ís eða aðrar vegleysur. Við þær aðstæður fellur kaskótrygging vagnsins niður, og hugsanlegt tjón þá að öllu leiti á ábyrgð leigutaka.
 • Vagninn er kaskótryggður fyrir tjóni sem verða kann á vagninum sjálfum, sjálfsábyrgð er kr. 100.000,- sem leigutaki greiðir í hverju tjóni. Leigutaki getur keypt hjá leigusala viðbótartryggingu sem nær yfir sjálfsábyrgðina.
 • Ökutæki þarf að hafa viðurkenndan tengibúnað fyrir ferðavagninn.
 • Reykingar og allt dýrahald eru með öllu bannað í ferðavagninum.
 • Leiðbeiningar um notkun eru í tjaldvagninum og er leigutaka skylt að fara eftir þeim.
 • Hafi leigutaki einhverjar kvartanir fram að færa varðandi vagninn skal hann koma þeim á framfæri við leigusala við upphaf leigutíma og til viðkomandi félags, og gefa leigusala færi á að gera úrbætur.
!-- Facebook Pixel Code -->